Đăng ký

Giải câu 5 Trang 165 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn B. Màu vàng.

Vì sự trộn hai ánh sáng màu đỏ và màu lục có thể tạo ra ánh sáng màu vàng.