Đăng ký

Giải bài 9 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. Để đo góc nhọn MOP tạo bởi một mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ. Tính góc MOP biết rằng dây dọi BC tạo với trục BA một góc ABC = 32\(^0\)

Giải bài 9 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\(\triangle\)ODC và \(\triangle\)BAC có :

\(\widehat{ACB}=\widehat{DCO}\)    (hai góc đối đỉnh)

Nên \(\widehat{DCO}=58^0\)

\(\widehat{BAC}=\widehat{ODC}(=90^0)\)

Suy ra \(\widehat{COD}=\widehat{CBA}\)    (tổng ba góc trong một tam giác bằng \(180^0\))

Vậy \(\widehat{MOP}=32^0\)