Đăng ký

Giải bài 2 trang 108 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC có góc B = 80\(^0\), góc C = 30\(^0\). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\(\widehat{ADB}= 70^0\)                              \(\widehat{ADC}=110^0\)  

shoppe