Đăng ký

Giải bài 7 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Hướng dẫn giải

a) Các cặp góc phụ nhau :

\(\widehat{A_1}\) và \(\widehat{A_2}\) , \(\widehat{B}\) và \(\widehat{C}\)

\(\widehat{B}\) và \(\widehat{A_1}\) , \(\widehat{C}\) và \(\widehat{A_2}\)

b) Các cặp góc nhọn bằng nhau:

\(\widehat{C}\) = \(\widehat{A_1}\) (cùng phụ với \(\widehat{A_2}\) )

\(\widehat{B}\) = \(\widehat{A_2}\) (cùng phụ với \(\widehat{A_1}\) )

shoppe