Đăng ký

Giải bài 5 trang 108 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông ở hình 54.

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

- ΔABC là tam giác vuông vì :

 \(\widehat{A}= 180^0-62^0-28^0=90^0\)

- ΔDEF là tam giác tù vì : 

\(\widehat{D}= 180^0-45^0-37^0=98^0 > 90^0\) => \(\widehat{D}\) là góc tù

- ΔHIK là tam giác nhọn vì :

\(\widehat{H}= 180^0-62^0-38^0=80^0 < 90^0\)

=> ΔHIK có ba góc \(\widehat{H},\widehat{I},\widehat{K}\) đều nhọn.