Đăng ký

Giải bài 8 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC có góc B = góc C = 40\(^0\). Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A. Hãy chứng tó Ax // BC.

Hướng dẫn giải

Ta có : \(\widehat{CAD}=\widehat{B}+\widehat{C}=40^0+40^0=80^0\)

           (góc ngoài của tam giác ABC)           (1)

\(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}=\dfrac{1}{2}\widehat{CAD}=\dfrac{80^0}{2}=40^0\)

            (tính chất tia phân giác của góc)        (2)

Từ (1) và (2) suy ra : \(\widehat{A_2}=\widehat{C}(=40^0)\)

=> Ax // BC (hai góc so le trong bằng nhau)