Đăng ký

Giải bài 88 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

    Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 2/7 m2 chiều dài là 2/3 m. Tính chu vi của tấm bìa đó.

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   Chiều rộng của tấm bìa là: \(\dfrac{2}{7}:\dfrac{2}{3}=\dfrac{3}{7}(m)\)

   Chu vi của tấm bìa là: \(2.(\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{7})=\dfrac{46}{21}(m)\)

   Đáp số: \(\dfrac{46}{21}m\)