Đăng ký

Giải bài 79 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,234m và chiều rộng là 4,7m (làm tròn đến hàng đơn vị)

Hướng dẫn giải

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật khoảng :

  2.(10,234 + 4,7) \(\approx\) 30 (m)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật khoảng :

10,234.4,7 \(\approx\) 48 (\(m^2\))

                                        Đáp số : P = 30m ; S = 48\(m^2\)