Đăng ký

Giải bài 73 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai

7,923 ;    17,418 ;    79,1364 ;    50,401 ;    0,155 ;    60,996.

Hướng dẫn giải

Ta có : 

7,923 ≈ 7,92                                     17,418 ≈ 17,42 

79,1364 ≈ 79,136                              50,401 ≈ 50,40 

0,155 ≈ 0,16                                      60,996 ≈ 61,00

shoppe