Đăng ký

Giải bài 78 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Khi nói đến tivi loại 21 inh-sơ ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc tivi này dài 21 inh-sơ kí hiệu "in" là đơn vị đo chiều dài theo hệ thồng Anh, Mĩ 1 in ≈ 2,54(cm). Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimet?

Hướng dẫn giải

Đường chéo của màn hình ti vi 21 in-sơ dài khoảng : 

21. 2,54 ≈ 53,34 cm.

                                   Đáp số : 53,34cm