Đăng ký

Giải bài 75 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

a) 5x\(^2\).(3x\(^2\) – 7x + 2)

Giải bài 75 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(5x^2.(3x^2-7x+2)=15x^4-35x^3+10x^2\)

b) \(\dfrac{2}{3}xy.(2x^2y-3xy+y^2)=\dfrac{4}{3}x^3y^2-2x^2y^2+\dfrac{2}{3}xy^3\)