Đăng ký

Giải bài 73 trang 141 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố. Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dài 5m, độ cao AH = 3m, độ dài BC = 10m, CD = 2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gập hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng ? Ai đúng ai sai.

Giải bài 73 trang 141 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Xét \(\triangle\)AHB vuông tại H nên:

\(HB^2 = AB^2-AH^2=5^2-3^2=16 \Rightarrow HB = 4 (cm)\)

HC = BC - BH = 10 - 4 = 6 (m)

\(\triangle\)AHC vuông tại H nên :

\(AC^2 = AH^2+HC^2=3^2+6^2=45 \Rightarrow AC= \sqrt{45} \approx 6,7 (m)\)

Độ dài đường trượt:

ACD = 6,7 + 2 = 8,7 (m) chưa bằng hai lần đường lên BA

Vậy Vân đúng, Mai sai.

shoppe