Đăng ký

Giải bài 71 trang 141 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông là tam giác gì.

Giải bài 71 trang 141 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Xét  ΔAHB và  ΔCKA có :

AH = CK (= 3 đơn vị dài)

BH = AK (= 2 đơn vị dài)

\(\widehat{H}=\widehat{K} (=90^0)\)

Nên  ΔAHB =  ΔCKA (c.g.c)

Suy ra : AB = CA , \(\widehat{BAH}=\widehat{ACK}\) (hai cạnh và hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)

Lại có \(\widehat{ACK}=\widehat{CAK}=90^0\) (tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)

Nên \(\widehat{BAH}+\widehat{CAK}=90^0\)

Do đó : \(\widehat{BAC}=90^0\)

Vậy ΔABC là tam giác vuông cân.

shoppe