Đăng ký

Giải bài 72 trang 141 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Đố vui: Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để sắp xếp thành.

a) Một tam giác đều.

b) Một tam giác cân mà không đều.

c) Một tam giác vuông.

Em hãy giúp Cường trong trường hợp trên.

Hướng dẫn giải

a) Dùng 4 que diêm để xếp mỗi cạnh của tam giác (h.a)

b) Mỗi cạnh bên xếp 5 que diêm , còn lại 2 que diêm xếp thành cạnh đáy (h.b)

c) Một cạnh là 3 que diêm, một cạnh là 4 que diêm , một cạnh là 5 que diêm (h.c)