Đăng ký

Giải bài 68 trang 141 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Các tính chất, sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào ?

a) Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

b) Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau.

c) Trong một tam giác đều, các góc bằng nhau.

d) Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

Hướng dẫn giải

- Câu a, b được suy ra từ định lí "Tổng ba góc của một tam giác bằng 180\(^0\)".

- Câu c được suy ra từ định lí "Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau".

- Câu d được suy ra từ định lí: "Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đo là tam giác cân".

shoppe