Đăng ký

Giải bài 72 trang 35 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố. Các số sau đây có bằng nhau không ? 0,(31) ; 0,3(13).

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số ta có :

0,(31) = \(\dfrac{31}{99}\);

0,(13) = \(\dfrac{313-3}{990} = \dfrac{310}{990} = \dfrac{31}{99}\)

Vậy 0,(31) = 0,3(13)

shoppe