Đăng ký

Giải bài 70 trang 35 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

a) 0,32 ;     b) -0,124 ;     c) 1,28 ;     d) -3,12

Hướng dẫn giải

a) \(0,32 = \dfrac{32}{100} = \dfrac{8}{25}\)                             b) \(-0,124= -\dfrac{124}{1000} = \dfrac{-31}{250}\)

c)\(1,28 = \dfrac{128}{100} =\dfrac{32}{25}\)                               d) \(-3,12 = -\dfrac{312}{100} =-\dfrac{78}{25}\)

shoppe