Đăng ký

Giải bài 67 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Giải bài 67 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy tìm số nguyên tố x có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn . Có thể điền đươc mấy số như vậy ?

Hướng dẫn giải

Có thể điền được ba số : 2; 3; 5