Đăng ký

Giải bài 69 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương (viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

a) 8,5 : 3 ;     b) 18,7 : 6

c) 58 : 11 ;     d) 14,2 : 3,33

Hướng dẫn giải

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 58 : 11 = 5,(27)

d) 14,2 : 3,33 = 4,(246)