Đăng ký

Giải bài 63 trang 136 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh rằng

a) HB = HC

Giải bài 63 trang 136 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) ΔAHB và ΔAHC có :

\(\widehat{AHB}=\widehat{AHC}=90^0 (AH \bot BC)\)

AH là cạnh chung

AB = AC (hai cạnh bên của tam giác cân)

Nên ΔAHB = ΔAHC (cạnh huyền - cạnh góc vuông )

Suy ra HB = HC (hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)

b) ΔAHB = ΔAHC (câu a)

=> \(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\) (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)