Đăng ký

Giải bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 148.

Giải bài 66 trang 137 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

- Xét tam giác vuông DAM và EAM , ta có :

\(\widehat{DAM}=\widehat{EAM}\) (gt)

AM : cạnh huyền chung

Vậy :  ΔDAM =  ΔEAM

- Từ  ΔDAM =  ΔEAM

=> DM = EM

- Xét hai tam giác vuông DBM và ECM , ta có :

MB = MC (gt)

DM = EM (gt)

Vậy  ΔDBM =  ΔEMC (cạnh huyền - cạnh góc vuông)