Đăng ký

Giải bài 57 trang 104 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua điểm O

Hướng dẫn giải

Kẻ OC // a 

OC // a => \(\widehat{O_2}=\widehat{A}\) (hai góc so le trong)

Mà \(\widehat{A} = 38^0\) => \(\widehat{O_2} = 38^0\)                                (1)

Ta có : OC // a và b // a => OC // b

Vì OC // b

=> \(\widehat{O_1}+\widehat{B_1} = 180^0\) (hai góc trong cùng phía)

=> \(\widehat{O_1} = 180^0-\widehat{B_1} = 180^0-132^0=48^0\)        (2)

Từ (1) và (2) suy ra : \(\widehat{O_1}+\widehat{O_2} = 48^0+38^0=86^0\)

Vậy x = \(86^0\)