Đăng ký

Giải bài 55 trang 103 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M đi qua N.

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

Giải bài 55 trang 103 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Đường thẳng a đi qua M và vuông góc với d. Đường thẳng b đi qua N và vuông góc với d.

b) Đường thẳng x đi qua M và song song với e. Đường thẳng y đi qua N và song song với e.