Đăng ký

Bài 54 trang 103 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Trong hình 37 có 5 cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thắng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke .

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ để dự đoán các cặp đường thẳng song song, sau đó kiểm tra lại bằng eeke.

Lời giải chi tiết

Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8 ; d1 ⊥ d2;

d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5;

d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng song song là:

d4 // d5; d4 // d7;

d5 // d7; d2 // d8

 

 

shoppe