Đăng ký

Giải bài 56 trang 103 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải

Cách vẽ :

- Vẽ đoạn thẳng: AB = 28mm

- Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I sao cho : AI = IB = 14mm

- Vẽ đường thẳng d đi qua điểm I và vuông góc với AB.