Đăng ký

Giải bài 40 trang 123 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Đố. Trên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau. Trên hình nào hệ thống bánh răng chuyển động được? Trên hình nào hệ thống bánh răng không chuyển động được?

Hướng dẫn giải

      Hướng dẫn: 

   - Nếu bánh xe có răng cưa tiếp xúc ngoài với nhau thì chúng quay ngược chiều nhau. 

  - Nếu hai bánh xe có răng cưu tiếp xúc trong với nhua thì chúng chuyển động cùng chiều nhau.

     Giải: 

 Hệ thống bánh răng ở hình a), b) chuyển động được

 Hệ thống bánh răng ở hình c) không chuyển động được.