Đăng ký

Giải bài 38 trang 123 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...):

   a) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O; 3cm) nằm trên ... 

   b) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O; 3cm) nằm trên ...

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   a) Điền: đường tròn ( O; 4cm). Vì d= R+r= 4(cm) 

   b) Điền: Đường tròn ( O;2cm). Vì d= R-r=2(cm)