Đăng ký

Giải bài 4 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Trong một tam giác, đối diện cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.

Vì đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhỏ nhất tức là góc nhọn ( vì trong một tam giác, luôn có ít nhất một góc nhọn )