Đăng ký

Giải bài 1 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm,     BC = 4cm,     AC = 5cm

Hướng dẫn giải

Ta thấy AB < BC < AC (2 < 4 < 5), các góc đối diện với các cạnh AB , BC, AC lần lượt là \(\widehat{C},\widehat{A},\widehat{B}\)

Theo định lí 1 , ta có : \(\widehat{C}<\widehat{A} < \widehat{B}\)