Đăng ký

Bài 4 trang 56 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn vì nếu góc đó là góc vuông hoặc tù thì hai góc còn lại phải lớn hơn góc vuông nên tổng ba góc của tam giác lớn hơn \(180^o\) ( vô lý với  định lý tổng ba góc của tam giác)

shoppe