Đăng ký

Giải bài 3 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho hai tập hợp:

A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.

Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x ◻ A    ;        y ◻ B      ;          b ◻ A        ;          b ◻ B.

Hướng dẫn giải

Giải:

\(x \in A;\)          \(y\notin B;\)

\(b \in A;\)          \(b\in B.\)

shoppe