Đăng ký

Giải bài 1 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
12 ◻ A                           16 ◻ A

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn: 

Hai cách viết tập hợp:

- Liệt kê các phần tử của tập hợp.

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Giải:

Cách 1: A = {9; 10; 11; 12; 13}.

Cách 2: A = {\(x \in N/8}.

Vậy \(12\in A; 16 \notin A.\)

shoppe