Đăng ký

Giải bài 2 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn: 

Mỗi phần tử của tập hợp chỉ liệt kê một lần.

Giải:

{T, O, A, N, H, C}

shoppe