Đăng ký

Giải bài 23 trang 62 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời. Bánh xe lớn có bán kính 25cm, bánh xe nhỏ có bán kính 10cm. Một phút bánh xe lớn quay được 60 vòng. Hỏi một phút bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải

 Số vòng quay trong mỗi phút tỉ lệ nghịch với chu vi của bánh xe, do đó tỉ lệ nghịch với bán kính của nó (chu vi tỉ lệ thuận với bán kính ).

  Gọi x là vòng quay trong một phút của bánh xe nhỏ.

  Ta có :

   \(\dfrac{x}{60} =\dfrac{25}{10} \Rightarrow x =\dfrac{25.60}{10}= 150\)

Vậy trong một phút , bánh xe nhỏ quay được 150 vòng.

shoppe