Đăng ký

Giải bài 22 trang 62 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng. Nó khớp với một bánh răng cưa khác có x răng. Giả sử bánh răng cưa thứ hai quay một phút được y vòng. Hãy biểu diễn y qua x.

Hướng dẫn giải

  Ta biết rằng số răng cưa phụ thuộc vào bán kính của bánh răng cưa. Mà bán kính của bánh răng cưa tỉ lệ nghịch với vận tốc vòng quay nên ta có :

  x.y = 20.60 = 1200

  Suy ra y = \(\dfrac{1200}{x}\)