Đăng ký

Giải bài 16 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu

a) 

x 1 2 4 5 8
y 120 60 30 24 15

 

b)

x 2 3 4 5 6
y 30 20 15 12,5 10
Hướng dẫn giải

a) Vì tích xy ở tất cả các cột của bảng đều bằng 120 (1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 = 8.15 =120) nên x và y tỉ lệ nghịch với nhau

b) Vì 2.30 = 3.20 = 4.15 = 6.10 \(\neq\) 5.12,5 ( 60 \(\neq\) 62,5 ) nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.