Đăng ký

Giải bài 17 trang 61 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống

x 1       -8 10
y   8 -4 \(2\dfrac{2}{3}\)   1,6
Hướng dẫn giải

Với x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :

\(x_1y_1 = x_2y_2 = x_3y_3=...=a\)

Trong bảng cho ta x.y = 10.1,6 = 16

Từ đó ta có bảng sau :

x 1 2 -4 6 -8 10
y 16 8 -4 \(2\dfrac{2}{3}\) -2 1,6

 

shoppe