Đăng ký

Giải bài 23 trang 116 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Hướng dẫn giải

Xét ΔBAC và ΔBAD có :

AB là cạnh chung

AC = AD (hai điểm cùng thuộc cung tâm A)

BC = BD (hai điểm cùng thuộc cung tâm B)

Do đó : ΔBAC = ΔBAD (c.c.c)

=> \(\widehat{BAC} = \) \(\widehat{BAD}\) (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)

=> AB là tia phân giác của góc \(\widehat{CAD}\)