Đăng ký

Giải bài 21 trang 115 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A, B, C.

Hướng dẫn giải

  Cách vẽ tia phân giác của góc A:

- Vẽ tam giác ABC

- Vẽ cung tròn tâm A, cung này cắt AB, AC theo thứ tự ở M và N

- Vẽ các cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm P nằm trong góc \(\widehat{BAC}\)

- Nối A với P , ta được AP là tia phân giác của góc \(\widehat{BAC}\)

  Các em làm tương tự như trên để vẽ tia phân giác của góc \(\widehat{B}\) và góc \(\widehat{C}\)