Đăng ký

Giải bài 16 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 3cm. Sau đó đo mỗi góc của mỗi tam giác

Hướng dẫn giải

Vẽ đoạn thẳng BC = 3cm

Vẽ cung tâm B bán kính 3cm và cung tâm C bán kính 3cm , chúng cắt nhau tại A

Vẽ đoạn thẳng AB, AC

Dùng thước đo góc, ta đo được : 

\(\widehat{A} = \widehat{B} =\widehat{C} =60^0\)

shoppe