Đăng ký

Giải bài 23 trang 111 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Đố. Dây cua-roa trên hình 76 có những phần là tiếp tuyến của các đường tròn tâm A, B, C. Chiều quay của đường tròn tâm B ngược chiều quay của kim đồng hồ. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C (cùng chiều quay hay ngược chiều quay của kim đồng hồ).

Hướng dẫn giải

   Đường tròn tâm B quay ngược chiều kim đồng hồ thì các đường tròn tâm A và C quay cùng chiều kim đồng hồ.