Đăng ký

Giải bài 21 trang 111 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Vẽ đường tròn (B; BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Hướng dẫn giải

   Ta có: \(3^2+ 4^2=5^2 \Rightarrow AB^2+ AC^2= BC^2\)

  Theo định lí Py-ta-go đảo thì \(\Delta ABC \) vuông tại A \( \Rightarrow CA \perp BA\)

  Vậy CA là tiếp tuyến của đường tròn (B).