Đăng ký

Giải bài 22 trang 12- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) \(101^2\)

b) \(199^2\)

c) \(47.53\)

Hướng dẫn giải

a) \(101^2=(100+1)^2=10062+2.100.1+1^2\)

     \(=10000+200+1=10201\)

b) \(199^2=(200-1)^2=200^2-2.200.1+1^2\)

   \(=40000-400+1=39601\)

c) \(47.53=(50-3)(50+3)=50^2-3^3=2500-9=2491\)