Đăng ký

Giải bài 20 trang 12- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

\(x^2+2xy+4y^2=(x+2y)^2\)

Hướng dẫn giải

Kết quả trên sai vì: \((x+2y)^2=x^2+4xy+4y^2\)

shoppe