Đăng ký

Giải bài 15 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O. Cho biết AB > CD.

   Hãy so sánh các độ dài:

   a) OH và OK

   b) ME và MF

   c) MH và MK.

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn

 Dây nào gần tâm hơn thì lớn hơn và ngược lại: 

    Giải: 

     a) Xét đường trong nhỏ: 

 có AB> CD \( \Rightarrow OH < OK \) ( Vì dây  AB lớn hơn thì gần tâm hơn) 

    b) Xét đường tròn lớn: 

 Có OH < OK \( \Rightarrow ME > MF\) ( vì dây ME gần tâm hơn thì lớn hơn) 

    c) Có ME> MF mà \(MH = \frac{ME}{2}; MK = \frac{MF}{2}\)

   Suy ra MH > MK.