Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 138 SGK Đại số 10

Đề bài

Cung lượng giác AD (h.45) có số đo là bao nhiêu ?

 

Hướng dẫn giải

Cung lượng giác AD có số đo là

\(2\pi  + {\pi  \over 2} + {\pi  \over 4} = {{11\pi } \over 4}\)