Bài 5. Số gần đúng. Sai số - Toán lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Số gần đúng. Sai số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 23 SGK Đại số 10

sqrt[3]{5}≈ 1,71 với sai số mắc phải 0,01; sqrt[3]{5} ≈ 1,710 với sai số mắc phải 0,001; sqrt[3]{5}≈ 1,7100 với sai số mắc phải 0,0001.

Bài 2 trang 23 SGK Đại số 10

Độ chính xác của số đo là frac{1}{100}m. Chữ số 5 ở hàng phần trăm nên không đáng tin ta phải bỏ và theo quy tắc làm tròn. Cộng thêm 1 đơn vị vào hàng kế tiếp 2+1=3. Tóm lại các chữ số đáng tin là 1; 7; 4; 5; 2 và chiều dài cầu viết dưới dạng chuẩn là d= 1745,30.

Bài 3 trang 23 SGK Đại số 10

a Dạng chuẩn của số π với 10 chữ số chắc là 3,141592654 với sai số tuyệt đối ∆pi≤ 10^{9}. b Viết π ≈ 3,14 ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá 0,002. Trong cách viết này có 3 chữ số đáng tin. Viết π ≈ 3,1416 ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá 10^{4}. Viết như vậy thì số π nà

Bài 4 trang 23 SGK Đại số 10

a. Nếu dùng máy tính CASIO fx500 MS ta làm như sau Ấn  Ấn liên tiếp phím  cho đến khi màn hình hiện ra  Ấn liên tiếp  để lấy 4 chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là 8183.0047. b   Kết quả 51139.3736.

Bài 5 trang 23 SGK Đại số 10

a Nếu dùng máy tính CASIO fx500 MS ta làm như sau Ấn  Ấn liên tiếp phím   cho đến khi màn hình hiện ra Ấn liên tiếp  để lấy chữ số thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là 0.000016. b   Kết quả 1029138.10^{5}   c  Kết quả: 2,3997.10^{2}.     

Câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10

Các thông đó được hiểu là các số gần đúng.  

Câu hỏi 2 trang 20 SGK Đại số 10

Đường chéo của hình vuông có cạnh bằng 3 cm là 3√2 cm. Ta có: a = 3√2, a = 3.1,41 √Δa =|a  a|= 0,0126 ≤ 0,0127 Vậy độ chính xác là d = 0,0127

Câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10

a Số quy tròn của 374 529 ± 200 là 375000 b Số quy tròn của 4,1356 ± 0,001 là 4,14

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Số gần đúng. Sai số - Toán lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!