Bài 1. Mệnh đề - Toán lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Mệnh đề được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 9 SGK Đại số 10

Mệnh đề: Một mệnh đề logic gọi tắt là mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Mệnh đề chứa biến: VD: Xét các câu sau đây: 1 “n chia hết cho 3”,

Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10

  Một mệnh đề logic gọi tắt là mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Mệnh đề phủ định: Để phủ định một mệnh đề, ta thêm hoặc bớt từ không hoặc

Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10

MỆNH ĐỀ ĐẢO Cho mệnh đề kéo theo P Rightarrow Q  . Mệnh đề Q Rightarrow P được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P Rightarrow Q. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Mệnh đề đảo: Nếu a+b chia hết cho c thì a và b chia hết cho c. Mệnh đề sai. Số chia hết cho 5 thì tận cùng bằng 0. Mệnh đề sai. Tam

Bài 4 trang 9 SGK Đại số 10

a Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. b Điều kiện cần và đủ để hình bình hành là hình thoi là  hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau. c Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.

Bài 5 trang 10 SGK Đại số 10

a Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó; KH:  ∀x ∈mathbb R: x.1=x; b Có một số cộng với chính nó bằng 0; KH: ∃ x ∈mathbb R: x+x=0; c Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0. ∀x∈ mathbb R: x+x=0.

Bài 6 trang 10 SGK Đại số 10

a ∀x ∈ mathbb R: x^2>0= Bình phương của một số thực là số dương. Sai vì 0∈mathbb R  mà 0^2=0. b ∃ n ∈mathbb N: n^2=n= Tồn tại số tự nhiên n bằng bình phương của nó. Đúng vì 1 ∈ mathbb N, 1^2=1. c ∀n ∈ mathbb N: n ≤ 2n = Một số tự nhiên thì không lớn hơn hai lần số ấy. Đúng. d ∃

Bài 7 trang 10 SGK Đại số 10

Cho mệnh đề chứa biến Px với  xin X . Mệnh đề phủ định của mệnh đề exists xin X:Pleft x right là: forall xin X:overline{Pleft x right} Cho mệnh đề chứa biến Px với xin X. Mệnh đề phủ định của mệnh đề forall xin X:Pleft x right là: exists xin X:overline{Pleft x right}

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Các câu ở bên trái là các câu khẳng định, có tính đúng sai Các câu ở bên phải không thể nói là đúng hay sai.

Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10

“Tồn tại động vật không di chuyển được”  

Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10

“Tất cả học sinh của lớp đều thích học môn Toán”  

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

VD về câu là mệnh đề: 5 là số nguyên tố Sắt là kim loại. VD về câu không phải là mệnh đề: Hôm nay là thứ mấy? Trời đẹp quá!

Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Với x = 5, mệnh đề nhận được là mệnh đề đúng Với x =1, mệnh đề nhận được là mệnh đề sai

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Mệnh đề P: là mệnh đề sai Mệnh đề phủ định P: “ π không là một số hữu tỉ”; Mệnh đề Q: là mệnh đề đúng Mệnh đề phủ định Q: “Tổng hai cạnh của một tam giác không lớn hơn cạnh thứ ba”.

Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

P ⇒ Q: “ nếu gió mùa Đông Bắc về thì trời trở lạnh.”  

Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

P ⇒ Q: “ Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60o thì ABC là một tam giác đều” Giả thiết: “Tam giác ABC có hai góc bằng 60o ” Kết luận: “ABC là một tam giác đều” Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện cần: “ABC là một tam giác đều là điều kiện cần để tam giác ABC có hai góc bằng 60o” Phát biểu lạ

Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

a Nếu ABC là một tam giác cân thì ABC là tam giác đều Đây là mệnh đề sai b Nếu ABC là một tam giác cân và có một góc bằng 60o thì ABC là một tam giác đều Đây là mệnh đề đúng

Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Với mọi n thuộc tập số nguyên, n + 1 lớn hơn n Mệnh đề này đúng

Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10

Tồn tại số x thuộc tập số nguyên sao cho x bình phương bằng x Mệnh đề này đúng vì 0 ∈ Z; 02 = 0

Nắm chắc bộ kiến thức về mệnh đề trong Toán học lớp 10

NẮM CHẮC BỘ KIẾN THỨC VỀ MỆNH ĐỀ TRONG TOÁN HỌC LỚP 10 MỘT TRONG NHỮNG BÀI HỌC CƠ BẢN CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC LÀM QUEN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP 10 ĐÓ CHÍNH LÀ LÝ THUYẾT VỀ MỆNH ĐỀ LỚP 10 MÔN TOÁN HỌC. ĐỂ HIỂU RÕ HƠN MỜI CÁC BẠN CÙNG THEO DÕI BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY! I. MỆNH ĐỀ TOÁN 10     1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Mệnh đề - Toán lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!