Bài 3. Các phép toán tập hợp - Toán lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Các phép toán tập hợp được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 15 SGK Đại số 10

1 Giao của hai tập hơp: Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B. Kí hiệu: A cap B 2 Hợp của hai tập hợp:  Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B. Kí hiệu: A cup B 3 Hiệu và phần bù của hai tập hợp: Tập hợp C gồm các phần

Bài 2 trang 15 SGK Đại số 10

1 Giao của hai tập hơp: Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B. Kí hiệu: A cap B 2 Hợp của hai tập hợp:  Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B. Kí hiệu: A cup B 3 Hiệu và phần bù của hai tập hợp: Tập hợp C gồm các phần

Bài 3 trang 15 SGK Đại số 10

a Gọi A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp 10A, thì A ∩ B=10 là tập hợp các học sinh vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Theo đề bài muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, nên tập hợp học sinh được khen thưởng là A ∪ B. Số

Bài 4 trang 15 SGK Đại số 10

A ∩ A = A; A ∪ A = A; A ∩ Ø = Ø ; A ∪  Ø= A; {CA}A=Ø; {CA} Ø=A.

Các phép Toán tập hợp lớp 10

CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP LỚP 10 Trong bài viết này CUNGHOCVUI sẽ giới thiệu tới các bạn một nội dung học rất quan trọng và bổ ích về CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP! I. LÝ THUYẾT 1. TẬP HỢP ĐỊNH NGHĨA: Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10

a A = {1;2;3;4;6;12} B = {1;2;3;6;9;18} b C = {1;2;3;6}

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Đại số 10

C = {Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt; Cường, Dũng, Tuyết, Lê}

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Đại số 10

C = {Minh, Bảo, Cường, Hoa, Lan}  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3. Các phép toán tập hợp - Toán lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!