Bài 1. Hàm số - Toán lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Hàm số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10

Tập xác định của hàm số y = fx là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức fx có nghĩa. Một số chú ý: 1 frac{A}{B} có nghĩa khi B ne 0 2 sqrt A có nghĩa khi A ge 0 3 frac{1}{{sqrt A }} có nghĩa khi A > 0 LỜI GIẢI CHI TIẾT a  frac{3x2}{2x+1} có nghĩa với x ∈ mathbb R kh

Bài 2 trang 38 SGK Đại số 10

Xem lại chú ý trong SGK Toán 10 Đại số trang 34. Ta đối chiếu từng giá trị của x cụ thể với điều kiện trong hàm số sau đó ta thay vào hàm số đi theo điều kiện đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT Với x ≥ 2 hàm số có công thức y= fx = x + 1. Vậy giá trị của hàm số tại x = 3 là f3 = 3 + 1 = 4. Tương tự, với

Bài 3 trang 39 SGK Đại số 10

Để kiểm tra 1 điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không ta thay x, y vào hàm số ban đầu nếu dấu bằng xảy ra thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số đã cho. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Điểm A{x0};{y0} thuộc đồ thị G của hàm số y = fx có tập xác định D khi và chỉ khi:  left{ matrix{ {x0} in D hfill cr f{x0

Bài 4 trang 39 SGK Đại số 10

Hàm số y = fx với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu : forall x in D thì x in D và fleft { x} right = fleft x right. Hàm số y = fx với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu : forall x in D thì x in D và fleft { x} right = fleft x right. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Tập xác đ

Câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10

Sự phụ thuộc về quãng đường đi được của 1 xe khách với vận tốc và thời gian.  

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10

x = 2001 ⇒ y = 375 x = 2004 ⇒ y = 564 x = 1999 ⇒ y = 339

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10

Hàm số: Tổng số công trình tham dự giải thưởng x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 y 39 43 56 78 108 116 141 x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 y 39 43 56 78 108 116 141 Hàm số: Tổng số công trình đạt giải thưởng x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 y 10 17 23 28 29 35 43 x 1995 1996 1997 1998 19

Câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10

Các hàm số đã học là; hàm số bậc nhất y = ax + b; hàm số y = ax2  

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10

Trả lời a Biểu thức gx xác định khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2 TXĐ của hàm số là D = R{2} b Biểu thức hx xác định khi và chỉ khi: left{ matrix{ x + 1 ge 0 hfill cr 1 x le 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{ x ge 1 hfill cr x le 1 hfill cr} right. Leftrightarrow 1 le x

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10

x = 2 ⇒ y = 22 = 4 x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10

a f2 = 1; f1 = 0; f0 = 1; f2 = 3 g1 = 0,5; g2 = 2; g0 = 0 b fx = 2 ⇒ x = 1 gx = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = 2

Câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10

a y = fx = 3x2 – 2 TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thìx ∈ D Ta có: fx = 3x2 – 2 = 3x2 – 2 = fx Vậy hàm số y = fx = 3x2 – 2 là hàm số chẵn b y = fx = {1 over x} TXĐ: D = R {0} ⇒ x ∈ D thì x ∈ D f x = {1 over { x}} =  {1 over x} =  fx Vậy y = fx = {1 over x} hàm số lẻ. c y = √x TXĐ: D = [0; +∞ ⇒ x ∈

Nắm trọn lý thuyết đầy đủ nhất về hàm số - Toán lớp 10

Cùng với Cunghocvui đi vào tìm hiểu những lý thuyết căn bản về hàm số. Trong bài viết tổng hợp các kiến thức như hàm số là gì, tập giá trị của hàm số, hàm số chẵn hàm số lẻ, đồ thị hàm số y = x^2... [Hàm số] I Tìm hiểu chung 1 Định nghĩa hàm số là gì? Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Hàm số - Toán lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!